INTERNKONTROLL

Som eier/bruker har du et ansvar for at det elektriske anlegget i bedriften din er i orden.
Offentlige forskrifter krever at skjematisk dokumentasjon og regelmessige kontroller må
være implementert i bedriftens intern kontroll system. Vi har lang erfaring og kan etablere et web-system
(http://www.norik.no/) tilpasset din bedrift. Vi tar gjerne en samtale med deg om din bedrifts behov.

For uforpliktende tilbud, eller informasjon, kontakt vår mann på internkontroll:

Torbjørn Torskeberg - Tlf. 47 45 19 92 - torbjorn@elektro-skagerrak.no

ELEKTRO SKAGERRAK AS

Tlf: 37 14 39 14
Fax: 37 14 39 15
post@elektro-skagerrak.no

Post/besøks adresse:
Grønningveien 37A
4950 Risør

Åpningstider:

Sentralbord:
man.-fred. kl. 07.00 - 15.15

Resepsjon:
Man.-fred. kl. 10.00 - 15.00

Ansatte administrasjon
(klikk for å sende epost):

Daglig leder:
Harald Fone

Installatør:
Jarle Thorbjørnsen

Saksbehandler installasjon:
Frode Ausland

Økonomi:
Lillian Berg

Saksbehandler:
Terje Larsen