MARITIM ELEKTRO

Elektro Skagerrak prosjekterer, utfører, leverer og idriftsetter alle typer skipselektriske anlegg. Det omfatter blant annet:

  • Ordinære sterkstrømsanlegg
  • Vedlikehold og reparasjoner
  • Kontroll- og overvåkingssystemer
  • Maritim elektronikk - fra enkle VHF anlegg, til autopiloter, gyroer, kartmaskiner, små og store radaranlegg og komplette GMDSS anlegg.

I vårt arbeid benytter vi moderne dataprogrammer, og bygger våre konstruksjoner og utførelser på offentlige myndigheters og klassifiseringsselskapenes krav til gjennomføring.

Våre referanselister viser gjennomførte oppdrag over hele verden.

Oppdragsgiverne representerer alle kategorier, fra små snekker og seilbåter til større passasjerkatamaraner, militære fartøyer, tankbåter og stykkgodsbåter. Vårt Navy-medlemskap sikrer støtte og oppfølging.

ELEKTRO SKAGERRAK AS

Tlf: 37 14 39 14
Fax: 37 14 39 15
post@elektro-skagerrak.no

Post/besøks adresse:
Grønningveien 37A
4950 Risør

Åpningstider:

Sentralbord:
man.-fred. kl. 07.00 - 15.15

Resepsjon:
Man.-fred. kl. 10.00 - 15.00

Ansatte administrasjon
(klikk for å sende epost):

Daglig leder:
Harald Fone

Installatør:
Jarle Thorbjørnsen

Saksbehandler installasjon:
Frode Ausland

Økonomi:
Lillian Berg

Saksbehandler:
Terje Larsen