INTERNKONTROLL

Som eier/bruker har du et ansvar for at det elektriske anlegget i bedriften din er i orden

Offentlige forskrifter krever at skjematisk dokumentasjon og regelmessige kontroller må være implementert i bedriftens intern kontroll system. Vi har lang erfaring og kan etablere et web-system tilpasset din bedrift. Vi tar gjerne en samtale med deg om din bedrifts behov.

For uforpliktende tilbud, eller informasjon, kontakt vår mann på internkontroll:

Torbjørn Torskeberg 

Tlf: 474 51 992
E-post: torbjorn@elektro-skagerrak.no